Teamtrainingen met paard

In teamverband werkt paardencoaching op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten onderling. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld.

De paardencoach begeleidt het geheel en de teamleden hoeven hierbij niet al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de situatie die je (onbewust) al lang hebt aangevoeld. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens de paardencoaching niet diep op het onderliggende probleem hoeft te worden ingegaan, wordt deze manier van werken door teams als zeer veilig ervaren.

 

NovaQi

Spinnersweg 39

7586 CE Overdinkel

06 – 30 30 86 47